داخلی‌های 2

B.V.K

شیرینی خوری بی‌وی‌کی VK501721

شیرینی خوری بی‌وی‌کی VK501721

ظرف دو طبقه ساخته شده از سرامیک B.V.K Sweet Dish

73,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شیرینی خوری بی‌وی‌کی VK672017

شیرینی خوری بی‌وی‌کی VK672017

ظرف دو طبقه ساخته شده از سرامیک B.V.K Sweet Dish

80,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ظرف سرو بی.وی.کی VK025236

ظرف سرو بی.وی.کی VK025236

طرح گود از جنس سرامیک B.V.K Serving Dish

75,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تخته سرو بی.وی.کی VK985035

تخته سرو بی.وی.کی VK985035

دارای دستگیره از جنس چوب B.V.K Serving Board

121,500 تومان
اطلاعات بیشتر
اردور خوری بی.وی.کی VK937134

اردور خوری بی.وی.کی VK937134

3 تکه 4 قسمتی از جنس بامبو B.V.K Serving Dishes

153,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ظرف سرو بی.وی.کی VK663937

ظرف سرو بی.وی.کی VK663937

دسته‌دار از جنس سرامیک B.V.K Serving Dish

182,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ظرف سرو بی.وی.کی VK916120

ظرف سرو بی.وی.کی VK916120

طرح گود از جنس بامبو B.V.K Serving Dish

195,000 تومان
اطلاعات بیشتر
اردور خوری بی.وی.کی VK915523

اردور خوری بی.وی.کی VK915523

طرح گرد 4 قسمتی از جنس بامبو B.V.K Serving Dishes

72,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی سرو بی.وی.کی VK916321

سینی سرو بی.وی.کی VK916321

مستطیل شکل از جنس بامبو B.V.K Serving Tray

68,000 تومان
اطلاعات بیشتر
اردور خوری بی.وی.کی VK936633

اردور خوری بی.وی.کی VK936633

3 قسمتی از جنس بامبو B.V.K Serving Dishes

73,000 تومان
اطلاعات بیشتر
اردور خوری بی.وی.کی VK667144

اردور خوری بی.وی.کی VK667144

طرح صدف از جنس سرامیک B.V.K Serving Dishes

95,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ست اردور خوری بی.وی.کی VK957238

ست اردور خوری بی.وی.کی VK957238

3 تکه طرح قلب از جنس بامبو B.V.K Serving Dish Set

121,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی سرو بی.وی.کی VK957356

سینی سرو بی.وی.کی VK957356

طرح قلب از جنس بامبو B.V.K Serving Tray

79,000 تومان
اطلاعات بیشتر
اردورخوری بی.وی.کی VK165024

اردورخوری بی.وی.کی VK165024

از جنس سرامیک با حاشیه طرح‌دار B.V.K Serving Dishes

124,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تخته سرو بی.وی.کی VK983544

تخته سرو بی.وی.کی VK983544

طرح گرد از جنس بامبو B.V.K Serving Board

122,000 تومان
اطلاعات بیشتر
اردور خوری بی.وی.کی VK936537

اردور خوری بی.وی.کی VK936537

دارای 2 قسمت از جنس بامبو B.V.K Serving Dishes

78,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی سرو بی.وی.کی VK916242

سینی سرو بی.وی.کی VK916242

سطح تخت از جنس بامبو B.V.K Serving Tray

102,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ظرف دسر بی.وی.کی P347023

ظرف دسر بی.وی.کی P347023

طرح گود از جنس سرامیک B.V.K Dessert Container

65,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری بی.وی.کی VK156020

شکلات خوری بی.وی.کی VK156020

از جنس سرامیک با دسته های پیوتری B.V.K Candy Dish

116,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوپ خوری بی.وی.کی VK125619

سوپ خوری بی.وی.کی VK125619

طرح دار از جنس سرامیک B.V.K Tureen

65,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ظرف سرو بی.وی.کی VK673836

ظرف سرو بی.وی.کی VK673836

دسته‌دار از جنس سرامیک B.V.K Serving Dish

155,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی سرو بی.وی.کی VK936439

سینی سرو بی.وی.کی VK936439

دسته‌دار از جنس بامبو B.V.K Serving Tray

74,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ظرف سرو بی.وی.کی VK608234

ظرف سرو بی.وی.کی VK608234

دارای سطح گود از جنس سرامیک B.V.K Serving Dish

70,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شیرینی خوری بی.وی.کی VK661823

شیرینی خوری بی.وی.کی VK661823

از جنس سرامیک دارای دسته پروانه‌ای B.V.K Pastry Dish

110,000 تومان
اطلاعات بیشتر
اردور خوری بی.وی.کی VK934535

اردور خوری بی.وی.کی VK934535

دسته‌دار ساخته شده از جنس بامبو B.V.K Serving Dishes

140,000 تومان
اطلاعات بیشتر
اردور خوری بی.وی.کی VK915628

اردور خوری بی.وی.کی VK915628

دارای 5 قسمت از جنس بامبو B.V.K Serving Dishes

100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ظرف سرو بی.وی.کی VK500835

ظرف سرو بی.وی.کی VK500835

سطح گود از جنس سرامیک B.V.K Serving Dish

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ظرف دسر بی.وی.کی P346821

ظرف دسر بی.وی.کی P346821

طرح قلب از جنس سرامیک B.V.K Dessert Container

63,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوپ خوری بی.وی.کی VK131928

سوپ خوری بی.وی.کی VK131928

درب‌دار از جنس سرامیک B.V.K Tureen

109,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی سرو بی.وی.کی VK957324

سینی سرو بی.وی.کی VK957324

طرح قلب از جنس بامبو B.V.K Serving Tray

62,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 120  records . Showing 1 to 30 of 120