واحد مالی

توضیحات:
1-ازآنجاییکه سقف انتقال کارت به کارت بانکی 3 میلیون تومان می باشد فلذا لازم توصیه می گردد شماره حساب شبا را در مشخصات کاربری خود ثبت نمایید.
2-کلیه وجوهات استردادی طی 72 ساعت کاری از طریق حواله پایا تا ساعت 15 انجام خواهد شد.به علت پایان ساعت کاری بانک عودت هرگونه وجه بعد از ساعت 15 به روز بعد موکول می گردد.
3-نوسانات قیمت کالا یا ارزش پول کشور یا دیگر کشورها تاثیری بر مبلغی که قرار است مسترد شود ندارد.
4-در صورت بروز خطای بانکی  در هنگام خرید آنلاین ارسال کالا به روز بعد موکول می گردد. 
5-در صورت الزام به استرداد وجه فقط به همان شماره کارتی که با آن خریداری شده و یا مشتری در پروفایل خود ثبت کرده است مبالغ واریز می گردد.

در صورت بروز مشکل به هنگام پرداخت اینترنتی یا درخواست استرداد وجه با شماره تلفن 02141625301 تماس بگیرید.