ظروف نقره

آینه و شمعدان نقره

شمعدان نقره قلم صورت اهتمام S171610077

شمعدان نقره قلم صورت اهتمام S171610077

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج همراه با مینیاتور

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان نقره اهتمام S201510622

شمعدان نقره اهتمام S201510622

ساخت به روش کاملا دستی و چکاکی آن با قلم گل و مرغ همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان نقره اهتمام S231510374

شمعدان نقره اهتمام S231510374

ساخت به روش کاملا دستی و چکاکی آن با قلم مینیاتور ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان نقره قلمزنی اصفهان اهتمام S141510214

شمعدان نقره قلمزنی اصفهان اهتمام S141510214

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان نقره گل رز اهتمام S16

شمعدان نقره گل رز اهتمام S16

ریخته گری مومی - نقره 84 عیار - کریستال اعلا - Ehtemam Silver S16

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان نقره قلمزنی اصفهان اهتمام S141510217

شمعدان نقره قلمزنی اصفهان اهتمام S141510217

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان لاله نقره اهتمام S191510673

شمعدان لاله نقره اهتمام S191510673

ساخت به روش کاملا دستی و چکاکی آن با قلم گل و مرغ همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان لاله نقره اهتمام S141510385

شمعدان لاله نقره اهتمام S141510385

ساخت به روش کاملا دستی و چکاکی آن با قلم گل و مرغ ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان لاله سیاه قلم اهتمام S171510674

شمعدان لاله سیاه قلم اهتمام S171510674

ساخت به روش کاملا دستی و چکاکی آن با قلم گل و مرغ ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان کریستال نقره اهتمام 17028

شمعدان کریستال نقره اهتمام 17028

ساخت به روش ریخته گری مومی زمینه طرح سیاه قلم ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان کریستال نقره اهتمام 17020

شمعدان کریستال نقره اهتمام 17020

ساخت به روش ریخته گری مومی با قلم و چکش ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان قلم برجسته نقره اهتمام S171510375

شمعدان قلم برجسته نقره اهتمام S171510375

ساخت به روش كاملا دستی و حكاكى آن با قلم گل برجسته اعلا به سبک هخامنشی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان سه شاخه نقره قلمزنی اهتمام S151510448

شمعدان سه شاخه نقره قلمزنی اهتمام S151510448

ساخت به روش كاملا دستی و حكاكى آن با قلم گل و مرغ ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان سه سری نقره اهتمام S151510479

شمعدان سه سری نقره اهتمام S151510479

ساخت به روش کاملا دستی و چکاکی آن با قلم گل و مرغ همراه با اسلیمی ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان دو شاخه قلمزنی نقره اهتمام S141510383

شمعدان دو شاخه قلمزنی نقره اهتمام S141510383

ساخت به روش کاملا دستی و چکاکی آن با قلم گل و مرغ ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان جار شانزده سری نقره اهتمام S191510680

شمعدان جار شانزده سری نقره اهتمام S191510680

ساخت به روش کاملا دستی و چکاکی آن با قلم گل و مرغ زمینه طرح سیاه قلم پتینه شده

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان جار شانزده سری نقره اهتمام E167510550

شمعدان جار شانزده سری نقره اهتمام E167510550

ساخت به روش کاملا دستی و چکاکی آن با قلم گل و مرغ همراه با اسلیمی ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان تک شاخ نقره قلمزنی اعلا اهتمام S191510548

شمعدان تک شاخ نقره قلمزنی اعلا اهتمام S191510548

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم مینیاتور همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان تک شاخ نقره قلمزنی اعلاء اهتمام S211510547

شمعدان تک شاخ نقره قلمزنی اعلاء اهتمام S211510547

به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و مرغ همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان پنج سری نقره اهتمام S141510505

شمعدان پنج سری نقره اهتمام S141510505

ساخت به روش کاملا دستی و چکاکی آن با قلم گل و مرغ همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
شمعدان پنج سری نقره اهتمام S151510478

شمعدان پنج سری نقره اهتمام S151510478

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و مرغ همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه و شمعدان نقره اهتمام 70105

آینه و شمعدان نقره اهتمام 70105

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی روی آن با قلم مینیاتور همراه با ترنج های زیبا

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه و شمعدان ملیله نقره اهتمام 72009

آینه و شمعدان ملیله نقره اهتمام 72009

ساخت به روش کاملا دستی ، بافت ملیله ها از نقره استاندارد با عیار 999

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه و شمعدان ملیله نقره اهتمام 72006

آینه و شمعدان ملیله نقره اهتمام 72006

ساخت به روش کاملا دستی ، بافت ملیله ها با نقره استاندارد 999 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه و شمعدان ملیله اهتمام 72008

آینه و شمعدان ملیله اهتمام 72008

ساخت به روش کاملا دستی ، بافت ملیله از نقره استاندارد 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه و شمعدان لاله قلم گل و مرغ اهتمام 70094

آینه و شمعدان لاله قلم گل و مرغ اهتمام 70094

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و مرغ همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه و شمعدان گلرز نقره اهتمام MPS141

آینه و شمعدان گلرز نقره اهتمام MPS141

ساخت به روش ریخته گری مومی ، زمینه طرح سیاه قلم

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه و شمعدان گل رز نقره اهتمام 71069

آینه و شمعدان گل رز نقره اهتمام 71069

ساخت به روش ریخته گری مومی با زمینه طرح سیاه قلم

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره مستطیل قلم مینیاتور اهتمام S171010545

آینه نقره مستطیل قلم مینیاتور اهتمام S171010545

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و مینیاتور همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره مستطیل قلم مینیاتور اهتمام S191010544A

آینه نقره مستطیل قلم مینیاتور اهتمام S191010544A

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و اسلیمی همراه با مینیاتور

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
Total 87  records . Showing 1 to 30 of 87