هود

هود مخفی آشپزخانه هاردستون CHG7080

هود مخفی آشپزخانه هاردستون CHG7080

قدرت مکش 700 مترمکعب در ساعت Hardstone Hood

1,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود مورب آشپزخانه هاردستون CHG9081

هود مورب آشپزخانه هاردستون CHG9081

قدرت مکش 700 مترمکعب در ساعت Hardstone Hood

1,250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود مورب آشپزخانه هاردستون CHG9082

هود مورب آشپزخانه هاردستون CHG9082

قدرت مکش 700 مترمکعب در ساعت Hardstone Hood

1,250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود هاردستون CHG9083

هود هاردستون CHG9083

950 تا 1100 متر مکعب در ساعت Hardstone Hood

1,400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود هاردستون شیشه ای CHG9090

هود هاردستون شیشه ای CHG9090

هود هاردستون شیشه ای Hardstone Hood

1,440,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه شومینه ای کندی CVMA90N

هود آشپزخانه شومینه ای کندی CVMA90N

دارای فیلتر آلومینیوم دارای صفحه کلید لمسی Candy Chimney Hood

2,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه شومینه‌ای اخوان Akhavan H5

هود آشپزخانه شومینه‌ای اخوان Akhavan H5

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

1,048,600 تومان
964,600 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H89

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H89

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

1,149,000 تومان
1,058,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H81

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H81

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

1,544,200 تومان
1,420,200 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود دو موتوره کن استیل 4000

هود دو موتوره کن استیل 4000

نقره ای دارای مکش 700 مترمکعب بر ساعتCan Hood

562,000 تومان
534,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود دو موتوره کن 2000

هود دو موتوره کن 2000

سفید مکش 450 مترمکعب بر ساعتCan Hood

591,000 تومان
562,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود دو موتور کن 4000

هود دو موتور کن 4000

سفید با مکش 450 مترمکعب بر ساعت Can Hood

591,000 تومان
562,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود دو موتوره کن 2000

هود دو موتوره کن 2000

سفید با مکش 450 مترمکعب بر ساعت Can Hood

591,000 تومان
562,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود مخفی کن آرتیما Artima 3

هود مخفی کن آرتیما Artima 3

نقره ای با مکش 700 مترمکعب بر ساعت Can Hidden Hood

766,000 تومان
728,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود مخفی کن آرتیما Artima 2

هود مخفی کن آرتیما Artima 2

نقره ای با مکش 700 مترمکعب بر ساعت Can Hidden Hood

843,000 تومان
801,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه شومینه ای کن 600

هود آشپزخانه شومینه ای کن 600

نقره ای با مکش 700 مترمکعب بر ساعت Can Chimney Hood

960,000 تومان
912,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H80

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H80

دارای مکش700 متر مکعب Akhavan Hood

1,535,000 تومان
1,413,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H78

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H78

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

2,025,000 تومان
1,863,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H77

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H77

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

1,828,500 تومان
1,682,500 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H75B

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H75B

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

1,900,000 تومان
1,748,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H74

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H74

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

1,440,000 تومان
1,325,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H73

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H73

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

1,382,000 تومان
1,272,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H72BMF

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H72BMF

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

1,690,000 تومان
1,555,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H72BT

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H72BT

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

1,440,000 تومان
1,325,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H72

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H72

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

1,480,000 تومان
1,362,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H69B

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H69B

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

2,330,200 تومان
2,144,200 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H69

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H69

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

2,374,500 تومان
2,184,500 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H67

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H67

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

1,320,000 تومان
1,215,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H66MF

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H66MF

دارای مکش 700متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

1,700,000 تومان
1,564,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H66

هود آشپزخانه مورب اخوان Akhavan H66

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

1,440,000 تومان
1,328,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
Total 172  records . Showing 1 to 30 of 172