واحد مالی

توضیحات:
1-جهت هرگونه پرداخت از بابت عودت وجه و غیره شماره حساب شبا را در مشخصات کاربری خود ثبت نمایید.
2-کلیه وجوهات استردادی طی 3 روز کاری بصورت حواله پایا تا ساعت 15 انجام خواهد شد.
3-نوسانات قیمت یا ارزی تاثیری بر مبالغ استردادی ندارد.
4-در هنگام خرید در صورت بروز خطای بانکی ارسال سفارش تا تایید بانک عامل به تعویق می افتد. 
5-مبالغ استردادی فقط به همان شماره کارتی و حسابی که با آن خریداری شده و یا مشتری در پروفایل خود ثبت کرده است واریز می گردد.

تلفن هماهنگی : 02141625307