واحد مالی

توضیحات:
1-ازآنجاییکه سقف انتقال کارت به کارت بانکی 3 میلیون تومان می باشد فلذا لازم توصیه می گردد شماره حساب شبا را در مشخصات کاربری خود ثبت نمایید.
2-کلیه وجوهات استردادی طی 72 ساعت کاری بصورت حواله پایا تا ساعت 15 انجام خواهد شد.
3-نوسانات قیمت  یا ارزی تاثیری بر مبالغی که قرار است مسترد شود ندارد.
4-در هنگام خرید در صورت بروز خطای بانکی ارسال کالا به روز بعد موکول می گردد. 
5-مبالغ استردادی فقط به همان شماره کارتی و حسابی که با آن خریداری شده و یا مشتری در پروفایل خود ثبت کرده است واریز می گردد.

تلفن هماهنگی : 02141625307