شستشو و نظافت

ابزار حمام سطل زباله و فرچه بند رخت دستگاه مراقبت از لباس سطل و جا دستمال دمپایی پایه رول دستمال دستمال نظافت سطل جا دستمال کاغذی

بند رخت رنگی یونیک UN 8010

بند رخت رنگی یونیک UN 8010

دارای 13 جای آویز Unique

190,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بند رخت یونیک UN-8025

بند رخت یونیک UN-8025

تمام استیل - Unique clothes line

360,000 تومان
اطلاعات بیشتر
برس شستشو باریکو 2274

برس شستشو باریکو 2274

ساخته شده از استیل ضد زنگ دارای الیاف مصنوعی Barico Brush

79,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نگهدارنده کیسه دیواری باریکو Peerless 2414

نگهدارنده کیسه دیواری باریکو Peerless 2414

ساخته شده از استیل ضد زنگ و پلاستیک Barico Bag Saver

115,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سطل زباله پیرلس باریکو 2411

سطل زباله پیرلس باریکو 2411

ظرفیت 20 لیتر جنس استیل و پلاستیک Barico trash bin

640,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سطل زباله پیرلس باریکو 2405

سطل زباله پیرلس باریکو 2405

ظرفیت 12 لیتر جنس استیل و پلاستیک Barico trash bin

400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سطل زباله پیرلس باریکو 2409

سطل زباله پیرلس باریکو 2409

ظرفیت 20 لیتر جنس استیل و پلاستیک Barico trash bin

650,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سطل زباله گودبین مدل 6177 ظرفیت 180 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6177 ظرفیت 180 لیتر

مخزن پدال‌دار مونتاژ شده از جنس پلی‌اتیل

290,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6124 ظرفیت 240 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6124 ظرفیت 240 لیتر

مخزن از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

295,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6176 ظرفیت 240 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6176 ظرفیت 240 لیتر

مخزن مونتاژ شده از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

315,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6114 ظرفیت 240 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6114 ظرفیت 240 لیتر

مخزن پدال‌دار از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

335,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6172 ظرفیت 240 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6172 ظرفیت 240 لیتر

مخزن پدال‌دار مونتاژشده از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

330,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6136 ظرفیت 360 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6136 ظرفیت 360 لیتر

مخزن از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

395,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6178 ظرفیت 360 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6178 ظرفیت 360 لیتر

مخزن مونتاژ شده از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

425,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6138 ظرفیت 20 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6138 ظرفیت 20 لیتر

مخزن پدال‌دار از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

68,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6128 ظرفیت 180 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6128 ظرفیت 180 لیتر

مخزن پدال‌دار از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

280,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6151 ظرفیت 50 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6151 ظرفیت 50 لیتر

مخزن از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

70,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6142 ظرفیت 40 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6142 ظرفیت 40 لیتر

مخزن پدال‌دار از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6110 ظرفیت 100 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6110 ظرفیت 100 لیتر

مخزن از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

210,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6170 ظرفیت 100 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6170 ظرفیت 100 لیتر

مخزن مونتاژ شده از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

230,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6111 ظرفیت 100 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6111 ظرفیت 100 لیتر

مخزن پدال‌دار از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

240,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6171 ظرفیت 100 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6171 ظرفیت 100 لیتر

مخزن پدال‌دار مونتاژ شده از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

249,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6122 ظرفیت 120 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6122 ظرفیت 120 لیتر

مخزن پدال‌دار از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

259,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6175 ظرفیت 120 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6175 ظرفیت 120 لیتر

مخزن پدال‌دار مونتاژ شده از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

269,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6118 ظرفیت 180 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6118 ظرفیت 180 لیتر

مخزن از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

269,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6173 ظرفیت 180 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6173 ظرفیت 180 لیتر

مخزن مونتاژ شده از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

279,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6179 ظرفیت 50 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6179 ظرفیت 50 لیتر

مخزن مونتاژ شده از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

110,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6152 ظرفیت 50 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6152 ظرفیت 50 لیتر

مخزن پدال‌دار از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

128,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6180 ظرفیت 50 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6180 ظرفیت 50 لیتر

مخزن پدال‌دار مونتاژ شده از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

130,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سطل زباله گودبین مدل 6161 ظرفیت 60 لیتر

سطل زباله گودبین مدل 6161 ظرفیت 60 لیتر

مخزن از جنس پلی‌اتیل Goodbin Trash Bin

110,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
Total 209  records . Showing 1 to 30 of 209