صنایع فیروزه کوبی

آجیل خوری آینه پارچ تنگ جعبه فیروزه کوب دخل سرویس های فیروزه کوب سنبلدان سنگاب شکلات و شیرینی خوری شمعدان قندان قلیان کاسه و بشقاب گلدان گلاب پاش فیروزه کوب

شمعدان متوسط مس و خاتم برند آقاجانی K026

شمعدان متوسط مس و خاتم برند آقاجانی K026

دارای ارتفاع 19 سانتیمتر

274,500 تومان
اطلاعات بیشتر
شمعدان بزرگ مس و خاتم برند آقاجانی K025

شمعدان بزرگ مس و خاتم برند آقاجانی K025

دارای ارتفاع 25 سانتیمتر

391,500 تومان
اطلاعات بیشتر
آینه مستطیل 3 مس و خاتم برند آقاجانی K034

آینه مستطیل 3 مس و خاتم برند آقاجانی K034

دارای ارتفاع 50 سانتیمتر

360,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری کوچک کوچک 20 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

شکلات خوری کوچک کوچک 20 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

391,500 تومان
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری کوچک 22 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

شکلات خوری کوچک 22 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

522,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب شبکه بری 35 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی F171

بشقاب شبکه بری 35 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی F171

فیروزه کاری، از نوع تزیینی

1,138,500 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان سیبی 25 مس و پرداز برند آقاجانی P161

قندان سیبی 25 مس و پرداز برند آقاجانی P161

دارای ارتفاع 22 سانتیمتر

405,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری 35 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

شکلات خوری 35 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

1,831,500 تومان
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری 30 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

شکلات خوری 30 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

1,440,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ صراحی فیروزه کوب 25 سانتی متر برند آقاجانی

تنگ صراحی فیروزه کوب 25 سانتی متر برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

486,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ صراحی فیروزه کوب 20 سانتی متر برند آقاجانی

تنگ صراحی فیروزه کوب 20 سانتی متر برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

324,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ صراحی فیروزه کوب 30 سانتی متر برند آقاجانی

تنگ صراحی فیروزه کوب 30 سانتی متر برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

598,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلاب پاش 30 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F089

گلاب پاش 30 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F089

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

1,710,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلاب پاش 50 فیروزه کوب برند آقاجانی F114

گلاب پاش 50 فیروزه کوب برند آقاجانی F114

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

3,510,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان 27 فیروزه کوب برند آقاجانی F175

گلدان 27 فیروزه کوب برند آقاجانی F175

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

675,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان دالبری بزرگ فیروزه کوب برند آقاجانی F106

گلدان دالبری بزرگ فیروزه کوب برند آقاجانی F106

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

1,503,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان دالبری کوچک فیروزه کوب برند آقاجانی F126

گلدان دالبری کوچک فیروزه کوب برند آقاجانی F126

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

720,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 40 فیروزه کوب برند آقاجانی F032

گلدان صراحی 40 فیروزه کوب برند آقاجانی F032

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

1,309,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 30 فیروزه کوب برند آقاجانی F102

گلدان صراحی 30 فیروزه کوب برند آقاجانی F102

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

504,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 25 فیروزه کوب برند آقاجانی F011

گلدان صراحی 25 فیروزه کوب برند آقاجانی F011

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

445,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 20 فیروزه کوب برند آقاجانی F012

گلدان صراحی 20 فیروزه کوب برند آقاجانی F012

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

355,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 16 فیروزه کوب برند آقاجانی F013

گلدان صراحی 16 فیروزه کوب برند آقاجانی F013

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

207,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 14 فیروزه کوب برند آقاجانی F019

گلدان صراحی 14 فیروزه کوب برند آقاجانی F019

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

144,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان شلغمی 30 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F055

گلدان شلغمی 30 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F055

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

522,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان شلغمی 15 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F017

گلدان شلغمی 15 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F017

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

229,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان شلغمی 13 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F096

گلدان شلغمی 13 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F096

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

184,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان گوی‌دار 20 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F128

گلدان گوی‌دار 20 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F128

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

382,500 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان متوسط مس و پرداز برند آقاجانی P022

قندان متوسط مس و پرداز برند آقاجانی P022

دارای ارتفاع 13 سانتیمتر

225,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان بزرگ بزرگ 25 سانتی‌متری فیروزه کوب برند آقاجانی F111

قندان بزرگ بزرگ 25 سانتی‌متری فیروزه کوب برند آقاجانی F111

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

981,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان سیبی 24 سانتی‌متری فیروزه کوب برند آقاجانی F161

قندان سیبی 24 سانتی‌متری فیروزه کوب برند آقاجانی F161

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

796,500 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 226  records . Showing 1 to 30 of 226