صنایع مینا کاری

آجیل خوری تنگ پارچ سنبلدان سنگاب قندان بشقاب و شکلات خوری ساعت گلدان

قندان بزرگ بزرگ مس و پرداز برند آقاجانی

قندان بزرگ بزرگ مس و پرداز برند آقاجانی

تزیینی

463,500 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان بزرگ مس و پرداز برند آقاجانی

قندان بزرگ مس و پرداز برند آقاجانی

تزیینی

333,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان کوچک مس و پرداز برند آقاجانی

قندان کوچک مس و پرداز برند آقاجانی

تزیینی

202,500 تومان
اطلاعات بیشتر
پارچ صراحی 20 مس و پرداز برند آقاجانی

پارچ صراحی 20 مس و پرداز برند آقاجانی

تزیینی

301,500 تومان
اطلاعات بیشتر
سنگاب 20 مس و پرداز برند آقاجانی

سنگاب 20 مس و پرداز برند آقاجانی

تزیینی

495,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنگاب 24 مس و پرداز برند آقاجانی

سنگاب 24 مس و پرداز برند آقاجانی

تزیینی

558,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنگاب 28 مس و پرداز برند آقاجانی

سنگاب 28 مس و پرداز برند آقاجانی

تزیینی

900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ دالبری کوچک فیروزه کوب برند آقاجانی F0144

تنگ دالبری کوچک فیروزه کوب برند آقاجانی F0144

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

904,500 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ شاهی بزرگ فیروزه کوب برند آقاجانی F173

تنگ شاهی بزرگ فیروزه کوب برند آقاجانی F173

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

3,105,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ظرف پذیرایی برند اصفهان خاتم

ظرف پذیرایی برند اصفهان خاتم

میناکاری نفیس

360,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
بشقاب مینا 20 سانتی متری برند اصفهان خاتم

بشقاب مینا 20 سانتی متری برند اصفهان خاتم

بشقاب میناکاری

250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
بشقاب میناکاری برند نقش نگار اصفهان

بشقاب میناکاری برند نقش نگار اصفهان

میناکاری نفیس

285,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
بشقاب برند نقش نگار اصفهان

بشقاب برند نقش نگار اصفهان

مینا کاری

290,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
بشقاب مینا 25 ترسیمی طرح اسلیمی استاد اسماعیلی  برند دستینه کالا

بشقاب مینا 25 ترسیمی طرح اسلیمی استاد اسماعیلی برند دستینه کالا

25 سانتی متر - مینا کاری

285,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
بشقاب مینا 30 ترسیمی طرح اسلیمی استاد اسماعیلی  برند دستینه کالا

بشقاب مینا 30 ترسیمی طرح اسلیمی استاد اسماعیلی برند دستینه کالا

30 سانتی متر - مینا کاری

320,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
بشقاب مینا 25 تلفیق ترنج اسلیمی استاد مهدیان  برند دستینه کالا

بشقاب مینا 25 تلفیق ترنج اسلیمی استاد مهدیان برند دستینه کالا

25 سانتی متر - مینا کاری

285,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
بشقاب مینا 30 تلفیق ترنج اسلیمی استاد مهدیان برند دستینه کالا

بشقاب مینا 30 تلفیق ترنج اسلیمی استاد مهدیان برند دستینه کالا

30 سانتی متر - مینا کاری

320,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
بشقاب مینا 25 ترسیمی طرح اسلیمی استاد مهدیان  برند دستینه کالا

بشقاب مینا 25 ترسیمی طرح اسلیمی استاد مهدیان برند دستینه کالا

25 سانتی متر - مینا کاری

285,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان مینا 2160012 برند گوهردان

گلدان مینا 2160012 برند گوهردان

مینا کاری

200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان مینا 2200032 برند گوهردان

گلدان مینا 2200032 برند گوهردان

مینا کاری

200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان مینا 2200012 برند گوهردان

گلدان مینا 2200012 برند گوهردان

مینا کاری

200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان مینا 2250012 برند گوهردان

گلدان مینا 2250012 برند گوهردان

مینا کاری

200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان مینا 2250052 برند گوهردان

گلدان مینا 2250052 برند گوهردان

مینا کاری

200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان مینا 2300012 برند گوهردان

گلدان مینا 2300012 برند گوهردان

مینا کاری

200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
ساعت خورشیدی 3320024 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3320024 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

93,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
ساعت خورشیدی 3320014 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3320014 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

93,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
ساعت خورشیدی 3370014 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3370014 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
ساعت خورشیدی 3370034 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3370034 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

112,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
ساعت خورشیدی 3370024 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3370024 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

112,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
ساعت خورشیدی 3360014 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3360014 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

112,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
Total 62  records . Showing 1 to 30 of 62