سلام دوست من وقت بخیر

موجود نیست ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4216 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4216 4KS2

16 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

3,590,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی داهوا NVR4216HS-16P-4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا NVR4216HS-16P-4KS2

16کانال تحت شبکه - Dahua Video Recorder

4,400,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی داهوا  NVR4432-4K-S2

ضبط کننده ویدیویی داهوا NVR4432-4K-S2

32کانال تحت شبکه - Dahua Video Recorder

5,090,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR5432 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR5432 4KS2

32 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

9,190,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی داهوا NVR608-32-4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا NVR608-32-4KS2

32کانال تحت شبکه - Dahua Video Recorder

13,999,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7216HQHI-K2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HQHI-K2

16 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

3,370,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K2

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

2,990,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HQHI-F1-N

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HQHI-F1-N

4 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

950,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HQHI-F1-N

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HQHI-F1-N

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

1,150,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7204HQHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HQHI-K1

4 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

810,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7208HQHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HQHI-K1

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

1,370,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7204HUHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HUHI-K1

4 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

1,399,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K1

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

2,050,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7216HQHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HQHI-K1

16 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

2,500,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HUHI-K2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HUHI-K2

16 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

4,110,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K2/P

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

2,810,000 تومان
موجود نیست دستگاه DVR هایک ویژن DS 7208HGHI F1

دستگاه DVR هایک ویژن DS 7208HGHI F1

8 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

1,170,000 تومان
موجود نیست دستگاه DVR هایک ویژن DS 7216HGHI F1

دستگاه DVR هایک ویژن DS 7216HGHI F1

1 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

1,450,000 تومان
موجود نیست دستگاه DVR هایک ویژن DS 7116HQHI K1

دستگاه DVR هایک ویژن DS 7116HQHI K1

16 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

1,960,000 تومان
موجود نیست دستگاه DVR هایک ویژن DS 7204HTHI K1

دستگاه DVR هایک ویژن DS 7204HTHI K1

4 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

2,050,000 تومان
موجود نیست دستگاه DVR هایک ویژن DS 7208HTHI K2

دستگاه DVR هایک ویژن DS 7208HTHI K2

8 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

4,180,000 تومان
موجود نیست ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5108HS X

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5108HS X

8 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

1,699,000 تومان
موجود نیست دستگاه NVR داهوا مدل NVR 2108HS 8P 4KS

دستگاه NVR داهوا مدل NVR 2108HS 8P 4KS

ضبط و پخش تا 8 مگاپیکسل 8 کاناله Dahua NVR

1,250,000 تومان
موجود نیست دستگاه NVR داهوا مدل NVR2104HS P 4KS2

دستگاه NVR داهوا مدل NVR2104HS P 4KS2

ضبط و پخش تا 8 مگاپیکسل 4 کاناله Dahua NVR

1,010,000 تومان
موجود نیست دستگاه DVR هایلوک DVR 204G F1

دستگاه DVR هایلوک DVR 204G F1

4 کانال تحت شبکه Hilook Video Recorder

559,000 تومان
موجود نیست دستگاه DVR هایلوک DVR 204Q F1

دستگاه DVR هایلوک DVR 204Q F1

4 کانال تحت شبکه Hilook Video Recorder

730,000 تومان
موجود نیست دستگاه DVR هایلوک DVR 204Q K1

دستگاه DVR هایلوک DVR 204Q K1

4 کانال تحت شبکه Hilook Video Recorder

1,050,000 تومان
موجود نیست دستگاه DVR هایلوک DVR 204U F1

دستگاه DVR هایلوک DVR 204U F1

4 کانال تحت شبکه Hilook Video Recorder

1,150,000 تومان
موجود نیست دستگاه DVR هایلوک DVR 204U K1

دستگاه DVR هایلوک DVR 204U K1

4 کانال تحت شبکه Hilook Video Recorder

1,290,000 تومان
موجود نیست دستگاه DVR هایلوک DVR 208G F1

دستگاه DVR هایلوک DVR 208G F1

8 کانال تحت شبکه Hilook Video Recorder

700,000 تومان
Total 144  records . Showing 1 to 30 of 144