ظروف مسی

 بشقاب 20 مسی برند دستینه کالا

بشقاب 20 مسی برند دستینه کالا

20 سانتی متر قلمزنی - حکاکی روی مس

200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
 بشقاب  30 مسی برند دستینه کالا

بشقاب 30 مسی برند دستینه کالا

30 سانتی متر، جمشیدی - حکاکی روی مس

200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاسه مسی 712230012 برند گوهردان

کاسه مسی 712230012 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

120,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دیگ مسی 77130061 برند گوهردان

دیگ مسی 77130061 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

72,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دیگ مسی 716300021  برند گوهردان

دیگ مسی 716300021 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

310,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
ماهی تابه مسی 78300023 برند گوهردان

ماهی تابه مسی 78300023 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

128,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سینی مسی 77230024 برند گوهردان

سینی مسی 77230024 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

98,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سینی مسی زنجان S

سینی مسی زنجان S

نوع پرداخت قلم زنی Zanjan Copper Tray

100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کتری مسی زنجان 629

کتری مسی زنجان 629

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kettle

125,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قهوه جوش مسی زنجان 615

قهوه جوش مسی زنجان 615

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Coffeepot

75,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان مسی زنجان طرح سیب 599

قندان مسی زنجان طرح سیب 599

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kandan

53,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان مسی زنجان طرح گلابی 598

قندان مسی زنجان طرح گلابی 598

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kandan

52,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان مسی زنجان 611

قندان مسی زنجان 611

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kandan

59,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان مسی پایه دار زنجان 612

قندان مسی پایه دار زنجان 612

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kandan

67,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان مسی زنجان طرح انار  596

قندان مسی زنجان طرح انار 596

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kandan

45,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان مسی زنجان طرح سیب 597

قندان مسی زنجان طرح سیب 597

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kandan

40,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاسه مسی زنجان  635

کاسه مسی زنجان 635

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Bowl

43,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قابلمه کوچک سیسمونی مسی زنجان 634

قابلمه کوچک سیسمونی مسی زنجان 634

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Small Pot

75,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سینی مسی زنجان 617

سینی مسی زنجان 617

قطر 24 سانتی متر Zanjan Copper Tray

70,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کتری مسی سایز بزرگ زنجان 628

کتری مسی سایز بزرگ زنجان 628

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kettle

175,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
پارچ مسی زنجان 616

پارچ مسی زنجان 616

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Pitcher

98,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سینی مسی زنجان 618

سینی مسی زنجان 618

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Tray

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
لیوان مسی زنجان 614

لیوان مسی زنجان 614

نوع پرداخت چکش کاریZanjan Glasses Of Copper

28,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
لیوان مسی زنجان 631

لیوان مسی زنجان 631

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Cup

25,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
لیوان مسی زنجان 632

لیوان مسی زنجان 632

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Cup

30,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دیگ مسی 78150071 برند گوهردان

دیگ مسی 78150071 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

84,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سینی مسی 77320014 برند گوهردان

سینی مسی 77320014 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

155,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قوری مسی 710180015 برند گوهردان

قوری مسی 710180015 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

105,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کتری مسی 719150016 برند گوهردان

کتری مسی 719150016 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

210,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
ماهی تابه مسی 78320013 برند گوهردان

ماهی تابه مسی 78320013 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

150,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
Total 42  records . Showing 1 to 30 of 42