فر

فر بخارپز توکار بوش CSG656BS1I

فر بخارپز توکار بوش CSG656BS1I

12 برنامه پخت و همراه 1 تابه معمولی و 1 توری ترکیبی Bosch Steamed curd

15,880,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SES33

فر توکار سینجر SES33

دارای سه ولوم با کارکرد گاز و برق Sinjer Oven

1,530,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SMS1

فر توکار سینجر SMS1

اسمارت با کارکرد گاز و برق Sinjer Oven

2,315,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SMS2

فر توکار سینجر SMS2

اسمارت با کارکرد گاز و برق Sinjer Oven

2,450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SMS6

فر توکار سینجر SMS6

اسمارت با کارکرد گاز و برق Sinjer Oven

2,335,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SMS9

فر توکار سینجر SMS9

اسمارت با کارکرد گاز و برق Sinjer Oven

2,340,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SMS17

فر توکار سینجر SMS17

اسمارت با کارکرد گاز و برق Sinjer Oven

2,335,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SMS19

فر توکار سینجر SMS19

اسمارت با کارکرد گاز و برق Sinjer Oven

2,340,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SMS24

فر توکار سینجر SMS24

اسمارت با کارکرد گاز و برق Sinjer Oven

2,340,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SLS1

فر توکار سینجر SLS1

با کارکرد برق دارای 1 ولوم Sinjer Oven

2,856,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SLS2

فر توکار سینجر SLS2

با کارکرد برق دارای 2 ولوم Sinjer Oven

2,580,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SLS5

فر توکار سینجر SLS5

با کارکرد برق دارای ال سی دی 3 اینچی برای دستور پخت Sinjer Oven

2,820,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SLS9

فر توکار سینجر SLS9

با کارکرد برق دارای ال سی دی 3 اینچی برای دستور پخت Sinjer Oven

2,880,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SLS1W

فر توکار سینجر SLS1W

با کارکرد برق دارای 1 ولوم Sinjer Oven

2,600,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SLS12

فر توکار سینجر SLS12

با کارکرد برق، تمام لمسی Sinjer Oven

2,700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار سینجر SLS12W

فر توکار سینجر SLS12W

با کارکرد برق، تمام لمسی Sinjer Oven

2,780,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان  Akhavan F34

فر توکار اخوان Akhavan F34

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان  Akhavan F35

فر توکار اخوان Akhavan F35

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

4,155,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان Akhavan F35WR

فر توکار اخوان Akhavan F35WR

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,920,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان  Akhavan F36

فر توکار اخوان Akhavan F36

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

4,080,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان  Akhavan F36WR

فر توکار اخوان Akhavan F36WR

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,850,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر تو کار اخوان Akhavan F24

فر تو کار اخوان Akhavan F24

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

2,770,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان Akhavan F25

فر توکار اخوان Akhavan F25

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,330,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان  Akhavan F25WR

فر توکار اخوان Akhavan F25WR

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان Akhavan F26

فر توکار اخوان Akhavan F26

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,730,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان  Akhavan F27

فر توکار اخوان Akhavan F27

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,740,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان  Akhavan F28

فر توکار اخوان Akhavan F28

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

2,385,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان  Akhavan F29

فر توکار اخوان Akhavan F29

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,590,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان  Akhavan F30

فر توکار اخوان Akhavan F30

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,140,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان  Akhavan F30WR

فر توکار اخوان Akhavan F30WR

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

2,877,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 77  records . Showing 1 to 30 of 77