قندان

قندان سیبی 25 مس و پرداز برند آقاجانی P161

قندان سیبی 25 مس و پرداز برند آقاجانی P161

دارای ارتفاع 22 سانتیمتر

405,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان متوسط مس و پرداز برند آقاجانی P022

قندان متوسط مس و پرداز برند آقاجانی P022

دارای ارتفاع 13 سانتیمتر

225,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان بزرگ بزرگ 25 سانتی‌متری فیروزه کوب برند آقاجانی F111

قندان بزرگ بزرگ 25 سانتی‌متری فیروزه کوب برند آقاجانی F111

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

981,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان سیبی 24 سانتی‌متری فیروزه کوب برند آقاجانی F161

قندان سیبی 24 سانتی‌متری فیروزه کوب برند آقاجانی F161

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

796,500 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان فیروزه کوب شماره دو 13 سانتی متر برند کریمی

قندان فیروزه کوب شماره دو 13 سانتی متر برند کریمی

اثر استاد کریمی

240,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان کوچک سایز 3 فیروزه کوب برند نورمهر

قندان کوچک سایز 3 فیروزه کوب برند نورمهر

اثر استاد نورمهر

250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان کوچک سایز 1 فیروزه کوب برند نورمهر

قندان کوچک سایز 1 فیروزه کوب برند نورمهر

اثر استاد نورمهر

370,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان بزرگ فیروزه کوب برند آقاجانی

قندان بزرگ فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

522,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان نقلی فیروزه کوب برند آقاجانی

قندان نقلی فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

198,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان کوچک فیروزه کوب برند آقاجانی

قندان کوچک فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

324,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان متوسط فیروزه کوب برند آقاجانی

قندان متوسط فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

436,500 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان چتری 11170032 برند گوهردان

قندان چتری 11170032 برند گوهردان

فیروز کوب

850,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان چتری 11190042 برند گوهردان

قندان چتری 11190042 برند گوهردان

فیروز کوب

950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان متوسط فیروزه کوب برند کریمی

قندان متوسط فیروزه کوب برند کریمی

اثر استاد کریمی

380,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
 قندان فیروزه کوب 18 برند دستینه کالا

قندان فیروزه کوب 18 برند دستینه کالا

دخل 18 سانتی متر ، حکاکی روی مس

1,650,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
 قندان فیروزه کوب برند دستینه کالا

قندان فیروزه کوب برند دستینه کالا

حکاکی روی مس - قندان مشبک

5,800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان فیروزه کوب 18 تخم مرغی برند دستینه کالا

قندان فیروزه کوب 18 تخم مرغی برند دستینه کالا

تخم مرغی 18 سانتی متر - حکاکی روی مس

2,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
 قندان فیروزه کوب 18 برند دستینه کالا

قندان فیروزه کوب 18 برند دستینه کالا

18 سانتی متر - حکاکی روس مس

1,960,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
 قندان فیروزه کوب 14 تن صاف برند دستینه کالا

قندان فیروزه کوب 14 تن صاف برند دستینه کالا

تن صاف 14 سانتی متر - حکاکی روی مس

1,120,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
 قندان فیروزه کوب 11 دخل برند دستینه کالا

قندان فیروزه کوب 11 دخل برند دستینه کالا

دخل 11 سانتی متر - حکاکی روی مس

680,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
Total 20  records . Showing 1 to 20 of 20