ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی بوش SMS45II01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS45II01B

ظرفیت 13 نفره 4 دمای مختلف برای شستشو بهتر VarioSpeed شستشوی سریع Bosch Dishwasher

13,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS67MI01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67MI01B

ظرفیت 13 نفره 3 سبد با سیستم مجهز به نقاط لمسی Vario Flex شستشوی سریع Bosch Dishwasher

14,200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS67MW01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67MW01B

ظرفیت 13 نفره 6 دمای مختلف برای شستشو بهتر VarioSpeed اسپری متناوب Bosch Dishwasher

13,200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI01M

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI01M

ظرفیت 14 نفره Bosch Dishwasher

16,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی 14نفره بوش  SMS45IW01B

ماشین ظرفشویی 14نفره بوش SMS45IW01B

سیستم آب هیدرولیکBOSCH

11,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMI88TS02B

ماشین ظرفشویی بوش SMI88TS02B

قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها سنسور تشخیص میزان آب Bosch Dishwasher

14,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS46MI03E

ماشین ظرفشویی بوش SMS46MI03E

سیلور 14 نفره با سیستم ضد نشت آب Bosch Dishwasher

10,700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS68MI04

ماشین ظرفشویی بوش SMS68MI04

سیلور 14 نفره با سیستم ضد نشت آب Bosch Dishwasher

14,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS40C08IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS40C08IR

ایستاده 12 نفره BOSCH Dishwasher

9,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش SMS58M08IR

ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش SMS58M08IR

7 برنامه شست و شو شروع با تاخیر BOSCH Dishwasher

11,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW02E

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW02E

ایستاده 14 نفره BOSCH Dishwasher

14,200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS58M02IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS58M02IR

مصرف انرژی +A ظرفیت 13 نفره BOSCH Dishwasher

11,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI01M

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI01M

مصرف انرژی ++A ظرفیت 12+2 نفره BOSCH Dishwasher

16,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW01M

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW01M

مصرف انرژی ++A ظرفیت 14 نفره BOSCH Dishwasher

15,350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS46MI01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS46MI01B

مصرف انرژی ++A ظرفیت 14 نفره BOSCH Dishwasher

12,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW01B

مصرف انرژی ++A ظرفیت 14 نفره BOSCH Dishwasher

12,400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS45IW01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS45IW01B

مصرف انرژی +A ظرفیت 13 نفره BOSCH Dishwasher

11,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS67MI01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67MI01B

مصرف انرژی ++A ظرفیت 13 نفره BOSCH Dishwasher

15,400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS67MW01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67MW01B

مصرف انرژی ++A ظرفیت 13 نفره BOSCH Dishwasher

13,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS67TW02B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TW02B

مصرف انرژی +++A ظرفیت 14 نفره BOSCH Dishwasher

14,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS67TI02B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TI02B

14 نفره دارای نمایشگر Bosch Dishwasher

15,400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW01D

ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW01D

سفید 14 نفره با سیستم ضد نشت آب Bosch Dishwasher

11,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش SMS88TI02M

ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش SMS88TI02M

8 برنامه شست و شو دارای فناوری زئولیت Bosch Dishwasher

17,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW02M

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW02M

14 نفره A+++ Bosch Dishwasher

16,200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS68TI02B

ماشین ظرفشویی بوش SMS68TI02B

میزان صدای بسیار پایین فناوری زئولیت چیدمان 14 نفره با کمک سیستم پیشرفته و متغیر سبدها Bosch Dishwasher

15,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS68TW02B

ماشین ظرفشویی بوش SMS68TW02B

ظرفیت 14 نفره صفحه نمایش باکیفیت تنظیم آسان ارتفاع سبد‌ها و کشوی مجزا اسپری متناوب Bosch Dishwasher

15,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMI66MS01B

ماشین ظرفشویی بوش SMI66MS01B

شستشوی نصف ظرفیت شستشو 14 نفره Bosch Dishwasher

13,880,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرف شویی ایستاده ال جی  DE24W

ماشین ظرف شویی ایستاده ال جی DE24W

ظرفیت 14 نفره دارای 5 برنامه شستشو LG Dishwasher

15,800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرف شویی ایستاده ال جی DE24T

ماشین ظرف شویی ایستاده ال جی DE24T

ظرفیت 14 نفره دارای 5 برنامه شستشو LG Dishwasher

15,800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ایستاده ال جی XD64S

ماشین ظرفشویی ایستاده ال جی XD64S

ظرفیت 14 نفره دارای 9 برنامه شستشو LG Dishwasher

12,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 141  records . Showing 1 to 30 of 141