سلام دوست من وقت بخیر

موجود نیست آموزش #Visual C شرکت پرند

آموزش #Visual C شرکت پرند

به همراه نرم افزار Microsoft Visual Studio Enterprise Parand Learning Software

15,000 تومان
موجود نیست نرم افزار آموزش V Ray شرکت پرند

نرم افزار آموزش V Ray شرکت پرند

همراه با دوره کامل 3ds Max 2017 با سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

15,000 تومان
موجود نیست آموزش Windows 10 شرکت پرند

آموزش Windows 10 شرکت پرند

به همراه نسخه کامل نرم افزار Windows 10 Parand Learning Software

15,000 تومان
موجود نیست آموزش Windows 7 شرکت پرند

آموزش Windows 7 شرکت پرند

به همراه نسخه کامل Windows 7 Parand Learning Software

15,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار Word 2016 شرکت پرند

آموزش نرم افزار Word 2016 شرکت پرند

به همراه نرم افزار Microsoft Office 2016 Parand Learning Software

15,000 تومان
موجود نیست نرم افزار آموزش SQL Server شرکت پرند

نرم افزار آموزش SQL Server شرکت پرند

همراه با دوره کامل SQL Server 2014 در سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

15,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار 3ds Max 2017 شرکت پرند

آموزش نرم افزار 3ds Max 2017 شرکت پرند

به همراه نرم افزار Autodesk 3ds Max 2017 سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

41,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار Access 2016 شرکت پرند

آموزش نرم افزار Access 2016 شرکت پرند

به همراه نرم افزار Microsoft Office Access 2016 سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

40,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار After Effects CC شرکت پرند

آموزش نرم افزار After Effects CC شرکت پرند

به همراه نرم افزار Adobe After Effects CC سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

42,000 تومان
موجود نیست آموزش Android Programming شرکت پرند

آموزش Android Programming شرکت پرند

به همراه نرم افزار Android Studio سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Softwar

46,000 تومان
موجود نیست آموزش ASP.NET  شرکت پرند

آموزش ASP.NET شرکت پرند

به همراه نرم افزار Microsoft Visual Studio Enterprise 2017 سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

53,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار Audition CC شرکت پرند

آموزش نرم افزار Audition CC شرکت پرند

به همراه نرم افزار Adobe Audition CC سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

26,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار AutoCAD 3D شرکت پرند

آموزش نرم افزار AutoCAD 3D شرکت پرند

به همراه نرم افزار Autodesk AutoCAD 2017 سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

42,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار AutoCAD 2017 شرکت پرند

آموزش نرم افزار AutoCAD 2017 شرکت پرند

به همراه نرم افزار Autodesk AutoCAD 2017 سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

46,000 تومان
موجود نیست آموزش ++C شرکت پرند

آموزش ++C شرکت پرند

به همراه نرم افزار Microsoft Visual Studio سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

40,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار CorelDRAW شرکت پرند

آموزش نرم افزار CorelDRAW شرکت پرند

به همراه نرم افزار 2018 CorelDRAW سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

41,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار Dreamweaver CC شرکت پرند

آموزش نرم افزار Dreamweaver CC شرکت پرند

به همراه نرم افزار Adobe Dreamweaver CC سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

26,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار EDIUS شرکت پرند

آموزش نرم افزار EDIUS شرکت پرند

به همراه نرم افزار Grass Valley EDIUS 7.53 سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

32,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار 2016 Excel  شرکت پرند

آموزش نرم افزار 2016 Excel شرکت پرند

به همراه نرم افزار 2016 Microsoft Office Excel سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

40,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار Flash CS6 CC شرکت پرند

آموزش نرم افزار Flash CS6 CC شرکت پرند

به همراه نرم افزار Flash CS6 CC سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

26,000 تومان
موجود نیست آموزش HTML CSS شرکت پرند

آموزش HTML CSS شرکت پرند

به همراه برترین ادیتورهای مورد نیاز سه سطح مقدماتی متوسط پیشرفته Parand Learning Software

32,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار Illustrator CC شرکت پرند

آموزش نرم افزار Illustrator CC شرکت پرند

به همراه نسخه نهایی نرم افزار Adobe Illustrator CC سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

40,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار InDesign CC شرکت پرند

آموزش نرم افزار InDesign CC شرکت پرند

به همراه نسخه نهایی نرم افزار Adobe InDesign سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

41,000 تومان
موجود نیست آموزش Java شرکت پرند

آموزش Java شرکت پرند

به همراه نسخه نهایی نرم افزار Java سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

32,000 تومان
موجود نیست آموزش JavaScript شرکت پرند

آموزش JavaScript شرکت پرند

به همراه نسخه نهایی نرم افزار JavaScript سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

32,000 تومان
موجود نیست آموزش Joomla شرکت پرند

آموزش Joomla شرکت پرند

به همراه سیستم مدیرت محتوای جوملا سه سطح مقدماتی متوسط پیشرفته Parand Learning Software

26,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار Lightroom CC شرکت پرند

آموزش نرم افزار Lightroom CC شرکت پرند

به همراه نسخه نهایی نرم افزار Adobe Photoshop Lightroom CC سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفتهParand Learning Software

26,000 تومان
موجود نیست آموزش سیستم عامل macOS شرکت پرند

آموزش سیستم عامل macOS شرکت پرند

به همراه نسخه نهایی نرم افزار macOS سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

25,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار MATLAB شرکت پرند

آموزش نرم افزار MATLAB شرکت پرند

به همراه نسخه نهایی نرم افزار MATLAB 2015 سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

32,000 تومان
موجود نیست آموزش نرم افزار  Maya شرکت پرند

آموزش نرم افزار Maya شرکت پرند

به همراه نرم افزار Autodesk Maya 2015 سه سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته Parand Learning Software

32,000 تومان
Total 42  records . Showing 1 to 30 of 42