کاسه و بشقاب

بشقاب شبکه بری 35 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی F171

بشقاب شبکه بری 35 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی F171

فیروزه کاری، از نوع تزیینی

1,138,500 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب شبکه بری 25 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

بشقاب شبکه بری 25 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

427,500 تومان
اطلاعات بیشتر
کاسه شبکه بری فیروزه کوب برند آقاجانی

کاسه شبکه بری فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

427,500 تومان
اطلاعات بیشتر
کاسه ساده فیروزه کوب برند آقاجانی

کاسه ساده فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

589,500 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب شبکه بری 45 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

بشقاب شبکه بری 45 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

1,620,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب ساده فیروزه کوب برند آقاجانی

بشقاب ساده فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

589,500 تومان
اطلاعات بیشتر
 کاسه فیروزه کوب 12 برند دستینه کالا

کاسه فیروزه کوب 12 برند دستینه کالا

لبه دالبری (کنگره ای ) با ارتفاع 12 سانتی متر - حکاکی روی مس

1,400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاسه فیروزه کوب 20 برند دستینه کالا

کاسه فیروزه کوب 20 برند دستینه کالا

لبه دالبری (کنگره ای) با ارتفاع 20 سانتی متر - حکاکی روی مس

2,325,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
Total 8  records . Showing 1 to 8 of 8