کولر گازی

کولر گازی سامسونگ  MAX AR30KCFU

کولر گازی سامسونگ MAX AR30KCFU

30000 بی تی یو ، سرمایش، حاره ای - Samsung MAX Air Conditioner

12,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کولر گازی سامسونگ BETTER AR25KCSD

کولر گازی سامسونگ BETTER AR25KCSD

24000 بی تی یو ، سرمایش ، حاره ای - Samsung Better Air Conditioner

9,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کولر گازی سامسونگ BETTER AR19KCSD

کولر گازی سامسونگ BETTER AR19KCSD

18000 بی تی یو، سرمایش، حاره ای - Samsung Better Air Conditioner

9,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کولر گازی سامسونگ BETTER AR19KPSD

کولر گازی سامسونگ BETTER AR19KPSD

18000 بی تی یو، سرمایش و گرمایش، معتدل - Samsung Better Air Conditioner

9,400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کولر گازی سامسونگ GOOD AR25KCFS

کولر گازی سامسونگ GOOD AR25KCFS

24000 بی تی یو ، سرمایش ،حاره ای - Samsung Good Air Conditioner

8,900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کولر گازی سامسونگ GOOD1 AR19KSSS

کولر گازی سامسونگ GOOD1 AR19KSSS

18000 بی تی یو ، سرمایش و گرمایش ،معتدل - Samsung Inverter Air Conditioner

10,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کولر گازی سامسونگ BETTER AR25KPSD

کولر گازی سامسونگ BETTER AR25KPSD

24000 بی تی یو ، سرمایش و گرمایش - Samsung Air Conditioner

12,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی ال جی Next Plus II NP277SK1 27000

کولر گازی ال جی Next Plus II NP277SK1 27000

کمپرسور Smart Inverter دارای نمایشگر مصرف انرژی سفید LG Air Conditioner

12,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی ال جی  Next Plus II NT127SK1 12000

کولر گازی ال جی Next Plus II NT127SK1 12000

کمپرسور Smart Inverter دارای نمایشگر مصرف انرژی سفید LG Air Conditioner

12,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی ال جی Next TITAN NT097SK1 9000

کولر گازی ال جی Next TITAN NT097SK1 9000

کمپرسور Smart Inverter دارای نمایشگر مصرف انرژی سفید LG Air Conditioner

12,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی ال جی Next FIGHTING NF187ST3 C 18000

کولر گازی ال جی Next FIGHTING NF187ST3 C 18000

کمپرسور DUAL Inverter دارای نمایشگر مصرف انرژی سفید LG Air Conditioner

12,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی ال جی Next Plus BV126STQ 12000

کولر گازی ال جی Next Plus BV126STQ 12000

کمپرسور DUAL Inverter دارای نمایشگر مصرف انرژی سفید LG Air Conditioner

12,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی ال جی 12000 ARTCOOL NA128SK1

کولر گازی ال جی 12000 ARTCOOL NA128SK1

کمپرسور DUAL Inverter دارای نمایشگر مصرف انرژی مشکی LG Air Conditioner

12,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی ال جی 30000 TITAN BIG TB307SK1

کولر گازی ال جی 30000 TITAN BIG TB307SK1

کمپرسور DUAL Inverter دارای نمایشگر مصرف انرژی سفید LG Air Conditioner

12,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی آکس ZT109A4 DI

کولر گازی آکس ZT109A4 DI

اسپیلت سرد و گرم اینورتر AUX Air Conditioner

10,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی آکس ZT112A4 DI

کولر گازی آکس ZT112A4 DI

اسپیلت سرد و گرم اینورتر AUX Air Conditioner

10,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی آکس ZT118A4 DI

کولر گازی آکس ZT118A4 DI

اسپیلت سرد و گرم اینورتر AUX Air Conditioner

10,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی آکس ZT124A4 DI

کولر گازی آکس ZT124A4 DI

اسپیلت سرد و گرم اینورتر AUX Air Conditioner

10,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی گاسونیک GAC 3024

کولر گازی گاسونیک GAC 3024

ظرفیت 24000 BTU دارای عملکرد راه اندازی مجدد Gossonic Air Conditioner

9,900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ  WIND FREE AR19NSP

کولر گازی سامسونگ WIND FREE AR19NSP

18000 بی تی یو ، سرمایش و گرمایش ،معتدل - Samsung Inverter Air Conditioner

11,900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی ال جی ARTCOOL NA188SK3 18000

کولر گازی ال جی ARTCOOL NA188SK3 18000

13 متر قدرت پرتاب باد LG Air Conditioner

10,600,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی ال جی Next FIGHTING NF247ST3 24000

کولر گازی ال جی Next FIGHTING NF247ST3 24000

کمپرسور DUAL Inverter دارای نمایشگر مصرف انرژی سفید LG Air Conditioner

10,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی ال جی Next TITAN NT247SK3 24000

کولر گازی ال جی Next TITAN NT247SK3 24000

کمپرسور DUAL Inverter دارای نمایشگر مصرف انرژی سفید LG Air Conditioner

11,350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی بوش اینورتر پرتابل 9000

کولر گازی بوش اینورتر پرتابل 9000

شرایط کارکرد محیطی در مناطق حاره ای و معتدل Bosch Better Air Conditioner

6,550,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی پرتابل بوش 12000

کولر گازی پرتابل بوش 12000

شرایط کارکرد محیطی در مناطق حاره ای و معتدل Bosch Better Air Conditioner

7,050,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی پرتابل بوش 14000

کولر گازی پرتابل بوش 14000

شرایط کارکرد محیطی در مناطق حاره ای و معتدل Bosch Better Air Conditioner

6,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی ال جی Next FIGHTING NF187ST3 18000

کولر گازی ال جی Next FIGHTING NF187ST3 18000

کمپرسور Smart Inverter دارای نمایشگر مصرف انرژی سفید LG Air Conditioner

8,400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ WIND FREE AR13NSP

کولر گازی سامسونگ WIND FREE AR13NSP

12000 بی تی یو ، سرمایش و گرمایش ،معتدل - Samsung Inverter Air Conditioner

7,800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی ال جی 9000 NP097SK1

کولر گازی ال جی 9000 NP097SK1

کمپرسور Inverter دارای نمایشگر مصرف انرژی LG Air Conditioner

6,720,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کولر گازی ال جی ARTCOOL NA248SK3 24000

کولر گازی ال جی ARTCOOL NA248SK3 24000

کمپرسور DUAL Inverter دارای نمایشگر مصرف انرژی LG Air Conditioner

13,050,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
Total 130  records . Showing 1 to 30 of 130